Oté Biocompatibele BIO Torisch

Biocompatibele BIO Torische maandlens.

Materiaal: 43% hioxifilcon A
Water: 57%
Basis Curve: 8.70 mm
Diameter: 14.4 mm
Tint: Licht blauw
Lens ontwerp: Dynamically stabilized toric
Tangential flat back edge
Aberration control optics
Bereik: -0.8 tot +4.00
0.00 tot -6.00 (0.25 D stappen)
-6.50 tot -8.00 (0.50 D stappen)
+0.25 tot +4.00 (0.25 D stappen)
Cylinder: -1.00 D, -1.75 D
As: 10, 20, 80, 90, 100, 160, 170, 180
Midden dikte: 0.09 mm
Draagtijd indicatie: Dagelijks
Vervanging indicatie: Maandelijks
Verpakking: 6 lenzen
Certificering: CE gemarkeerd
Dk/t: 29